ماندگار1

ماندگار1
ماندگار1

گروه مهندسی بهینه سازان ماندگار

 

تاریخ اجرا : 1393 – 1390
محل پروژه : خراسان رضوی مشهد – بلوار امیریه – امیریه 46
هزینه تمام شده پروژه: 2 میلیارد و 500 میلیون تومان
کارفرما:جناب آقای مهندس میرکاظمی
پروژه مسکونی با سرمایه گذاری بخشی از پروژه توسط مجموعه ماندگار

 

 

اشتراک گذاری: